Om företaget

Bindografen arbetar med profilprodukter sedan 1987 och har idag kontor i Limhamn. Med många års erfarenhet inom tryckbranschen står vi som garant för att alla uppdrag genomförs – från förfrågan till leverans av färdig produkt.  De arbetsuppgifter vi lägger mest fokus på i vårt dagliga arbete är att hålla kontakt med kunder och leverantörer för att säkerställa våra produkters kvalitet och leveranser/leveranstider.

Med ung, engagerad och service-inriktad personal har vi alltid kundens behov i fokus och Ni får alltid den personliga kontakt ni förtjänar.

FSC®-certifiering

Flertalet av våra produkter är certifierade av FSC®, vilket innebär att Du som kund kan välja varor som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Medlem i FTI

Insamling och återvinning är en viktig del i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi har därför ett ansvar att se till att våra förpackningar samlas in och återvinns. Det kallas för producentansvar och finns reglerat i lag sedan 1994. Grundtanken med producentansvaret är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår också återvinns.

Code of Conduct

Alla våra samarbetspartners måste garantera att de inte använder sig av barnarbetare, att alla anställda har rätt lön och möjlighet att ansluta sig till fack, att ingen diskrimineras, m.m.

Snabba offerter

Som kund hos oss behöver Du sällan vänta mer än en dag på en offert.  Med oss är det bara snabba puckar som gäller!

Korta leveranstider

Tack vare nära samarbeten med våra partners i Polen samt med DHL kan 9 av 10 inlagda order levereras inom tre arbetsveckor.