Kontraktspärm (vävklädd)

Tillverkat i klädd kartong (2,30 mm)
Klädd med väv (både ut- och insida)
Märkt med folieprägling
Triomekanism (silver) monterat i rygg