Vår sekretesspolicy

Nedan beskrivs hur och varför Bindografen Sweden AB (org. nr 556307-5638) med säte i Limhamn behandlar personuppgifter.

1. Varför lagras Dina personuppgifter?
Alla personuppgifter om Dig lagras enbart för att kunna administrera våra kund- och leverantörsrelationer.

2. Vilka personuppgifter lagras?
Om Dig, som kontaktperson hos ett företag som vi har kund- eller leverantörsrelationer till, lagras följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Arbetstitel
 • Din nuvarande arbetsgivare (namn och adress)
 • E-mailadress (arbete)
 • Telefonnummer (arbete)
 • Adress (arbete)
 • Personnummer – i de fall organisationsnumret för enskild firma utgörs av personnumret
 • Kund- eller leverantörsnummer

3. Hur använder vi data som lagras?
Alla ovan personuppgifter används enbart i arbetsrelaterat syfte, såsom för att kunna skicka offert, orderrelaterad information, korrektur, orderbekräftelse, faktura, kundundersökning, uppföljning el. dylikt och leverans av gods.

4. Hur länge sparas Dina uppgifter?
Alla personuppgifter lagras i vårt register så länge vi har kund- eller leverantörsrelation till Dig eller Din arbetsgivare. All mail-kommunikation sparas i högst två (2) år.

5. Dina rättigheter
Du har rätt att:

 • begära information om vilka personuppgifter som finns i vårt register gällande Dig,
 • begära att felaktiga personuppgifter som rör Dig rättas,
 • få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga (kund- eller leverantörsrelation har upphört),
 • få dina personuppgifter raderade om behandling förekommit på ett olagligt sätt,
 • bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnat i felaktiga händer,
 • lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

6. Vem delar vi informationen med?
Vi delar uttryckligen inte med oss av Dina personuppgifter till tredje part, förutom våra underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden), enbart för att kunna fullfölja vårt arbete, det vill säga leverera varor till Dig eller Din kund. Ingen av våra underleverantörer har sin verksamhet eller delar av sin verksamhet i tredje land (länder utanför EU/EES) och därav kan vi säkerställa att alla personuppgifter hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR.

7. IT-säkerhet
Vi har goda rutiner kring IT-säkerhet och använder oss av pålitliga partner för att säkerställa att Dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi använder oss av Fortnox (affärssystem) som ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna och ser till att lagringen och tillgången till personuppgifterna sker säkert och med integritet i fokus.
Mer om Fortnoxs policy kan Ni läsa på deras hemsida.

All affärsrelaterad kommunikation med Dig, som kund eller leverantör, sker via email. Vår partner Microsoft och deras tjänst Office 365 står som garant på att säkerheten är i fokus och på allra högsta nivå.
Mer information finns på Microsofts hemsida.

8. Tillägg och ändringar
Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

9. Kontakta oss
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om Dig är Du välkommen att kontakta oss på info@bindografen.se.